Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. prof. UO Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski
dr hab. prof. UŚ Barbara Grabowska, Uniwersytet Śląski
dr hab. prof. UJ Joanna Hańderek, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. UAM Artur Jocz, Uniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab. prof. UP Janusz Krupiński, Uniwersytet Pedagogiczny 
dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS w Lublinie
prof. dr hab. UAM Ewa Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Zdzisława Piątek, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski
dr hab. prof. UKSW Ewa Podrez, UKSW w Warszawie
dr hab. prof. UP Leszek Pyra, Uniwersytet Pedagogiczny
dr hab. prof. UP Paweł Sajdek, Uniwersytet Pedagogiczny
dr Anna Szklarska, Uniwersytet Pedagogoczny w Krakowie
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Maciej Uliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Zofia Zarębianka, Uniwersytet Jagielloński

 

 

 

DORADCY MERYTORYCZNI I GRUPY PARTNERSKIE
 
Rzecznik ds. ochrony zwierząt - mec. Karolina Kuszlewicz
mec. Tomasz Cyrol
Janusz Bończak - grafika, ProjektVegan, magazyn "Istota"
 
Koalicja Niech Żyją!
Stowarzyszenie Klub Gaja
 
Znajdź nas na Facebooku