Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu

ZARZĄD

Przewodniczący: dr Marcin Urbaniak,
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Piotr Skubała,
Sekretarz: dr Dorota Czakon-Tralski
Skarbnik: dr Dariusz Dąbek

Członkowie Zarządu:
dr hab. prof. UP Dorota Probucka
prof. dr hab. Jan Woleński

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. Zdzisława Piątek

prof. dr hab. Ignacy S. Fiut

dr hab. prof. UJ Joanna Hańderek

Znajdź nas na Facebooku