Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu
.

Głównym celem Stowarzyszenia jest naukowe, etyczne, prawne i społeczne potępienie oraz eliminacja myślistwa rekreacyjnego na poziomie ustawowym.
Kolejnymi celami jest inicjowanie publicznej dyskusji dotyczącej myślistwa rekreacyjnego i ukazywanie moralnego zła tkwiącego w tym procederze; edukacja oraz uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę zwierząt dziko żyjących, a także stwarzanie warunków do integracji środowiska akademickiego w celu przeciwdziałania myślistwu rekreacyjnemu.
Znajdź nas na Facebooku