Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu
.

Jak można przeczytać w magazynie "Brać Łowiecka" 4/2016 str. 31-33, "Łowiectwo jest
sportem, bo zgodnie z definicją sport stanowi aktywność fizyczną wykonywaną dla przyjemności. (...) Możemy więc powiedzieć, że łowiectwo sportem jest zawsze, zapewne dla zdecydowanej większości myśliwych okazuje się także pasją, a dla niektórych – i sportem, i pasją...".

Głównym celem Stowarzyszenia jest naukowe, etyczne, prawne i społeczne potępienie myślistwa rekreacyjnego - aktywności sportowo-rozrywkowej - na poziomie ustawowym.
Kolejnymi celami jest inicjowanie publicznej dyskusji dotyczącej myślistwa rekreacyjnego i ukazywanie moralnego zła tkwiącego w tym procederze; edukacja oraz uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę zwierząt dziko żyjących, a także stwarzanie warunków do integracji środowiska akademickiego w celu przeciwdziałania myślistwu rekreacyjnemu.
Znajdź nas na Facebooku